Bilanss, kasum 2018

Avraal Vorgulepingu tuuptingimused

Vorgutasud alates 01.07.2018

Võrgutasud 01.05.14

Tuupkoormusgraafik

Uldteenuse hind detsembris 2019

Uldteenuse hind jaanuaris 2020

Uldteenuse hind novembris 2019

Väljavõte AS Avraal ja OÜ Põlva Koit ühinemislepingust

AS-i Avraal liitumistasu ja tingimuste muutmise tasu arvutamise metoodika