Bilanss, kasum 2019

Avraal Vorgulepingu tuuptingimused

Vorgutasud alates 01.07.2018

Võrgutasud 01.05.14

Tuupkoormusgraafik

Uldteenuse hind septembris 2020

Uldteenuse hind juulis 2020

Uldteenuse hind augustis 2020

Väljavõte AS Avraal ja OÜ Põlva Koit ühinemislepingust

AS-i Avraal liitumistasu ja tingimuste muutmise tasu arvutamise metoodika