Bilanss, kasum 2020

Avraal Vorgulepingu tuuptingimused

Vorgutasud alates 01.07.2018

Võrgutasud 01.05.14

Tuupkoormusgraafik

Uldteenuse hind septembris 2021

Uldteenuse hind oktoobris 2021

Uldteenuse hind novembris 2021

Väljavõte AS Avraal ja OÜ Põlva Koit ühinemislepingust

AS-i Avraal liitumistasu ja tingimuste muutmise tasu arvutamise metoodika