Bilanss, kasum 2020

Avraal Vorgulepingu tuuptingimused

Vorgutasud alates 01.07.2018

Võrgutasud 01.05.14

Tuupkoormusgraafik

Uldteenuse hind juunis 2021

Uldteenuse hind aprillis 2021

Uldteenuse hind mais 2021

Väljavõte AS Avraal ja OÜ Põlva Koit ühinemislepingust

AS-i Avraal liitumistasu ja tingimuste muutmise tasu arvutamise metoodika