Bilanss, kasum 2022

Avraal Vorgulepingu tuuptingimused

Vorgutasud alates 01.11.2022

Vorgutasud alates 01.01.2023

Vorgutasud alates 01.08.2022

Tuupkoormusgraafik

Uldteenuse hind juunis 2023

Uldteenuse hind juulis 2023

Uldteenuse hind augustis 2023

AS-i Avraal liitumistasu ja tingimuste muutmise tasu arvutamise metoodika